About

 
 

Kära kund!

Lika viktigt som det är för mig att erbjuda dig värdefulla, personliga och inspirerande tjänster är det att du känner dig trygg med hur jag hanterar dina personuppgifter. Den 25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning i kraft och ersätter den nuvarande personuppgiftslagen (PUL). Med GDPR stärks skyddet av den personliga integriteten ytterligare och jag vill därför informera dig som vår kontakt i Livsstil & Lavendel om hur jag behandlar dina personuppgifter.

Hur använder jag och skyddar dina personuppgifter?

Livsstil & Lavendel åtar sig att skydda och respektera din integritet vid all kontakt och all behandling av dina personuppgifter som vi utför.

Säkerhet

Jag vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut personuppgifter på digitala kanaler då det inte helt går att skydda sig från intrång.

Vilka personuppgifter samlar vi in i kontakten med dig?

  • Namn

  • Telefonnummer

  • mail adress

  • adress

Du som deltar i mina utbildningar och coachningsprogram, väljer om du vill dela med dig av

  • ifylld nulägesanalys - frågor om livsstil, hälsa attityd och vanor

Samtliga uppgifter hanteras med sekretess och delas inte med någon utan din tillåtelse. Syftet med att notera dessa uppgifter är att hjälpa dig se resultat och utveckling, samt att pusha dig att växa som person. Uppgifterna sparas i två år efter avslutat samarbete och förstörs därefter.

Varför och hur använder vi informationen?

  • För att kontakta dig

  • För att kunna sända information, inspirationshälsningar inom hälsa, kost, träning, aktiviteter, utbildningar, retreats, events och erbjudanden som kan vara till nytta och glädje för dig.

Utlämning av uppgifter

Jag kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till andra parter utan din tillåtelse. Dock kan dina kontaktuppgifter lämnas ut när så krävs enligt lag.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Teknisk utveckling, ändringar i den gällande dataskyddslagstiftningen eller ändringar i Livsstil & Lavendels rutiner / affärsstrategi, kan medföra ändringar i behandlingen av dina personuppgifter. Om så sker så kommer jag att avisera detta i ett mail direkt till dig.

Radering av uppgifter

När du begär " utträde" ur Livsstil & Lavendel kommer dina uppgifter att raderas ur mina system.

Rätt att begära ut information

Du äger rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, under förutsättning att din identitet kan bevisas.

Bilder

Jag publicerar inga bilder på min hemsida, i videoproduktioner eller Facebooks sida utan ett samtycke och godkännande från dem som går att identifiera på bilderna. Ett skriftligt samtycke upprättas och man kan när som helst upphäva sitt samtycke genom att kontakta mig.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om vår personuppgiftspolicy eller har någon annan fråga angående min behandling av dina personuppgifter får du gärna kontakta mig på  laila@livsstilochlavendel.se

Bästa upplevelsen

Mitt mål är att skapa en så bra upplevelse som möjligt för dig som kund i Livsstil & Lavendel och vill fortsätta att inspirera dig till ett energifyllt liv. Jag månar om att hålla dig uppdaterad med alla spännande utbildningar, retreats och events som Livsstil & Lavendel och andra samarbetspartners anordnar. Så om du vill fortsätta att höra av mig på det sätt som du gjort hittills, behöver du inte göra någonting.

Om du vill avsluta din prenumeration på mitt nyhetsbrev och kontakten med mig, så är det bara att skicka ett mail till laila@livsstilochlavendel.se. Ange " Avsluta kontakten"

Genom att finnas kvar i vårt register godtar du vårt sätt att handskas med dina personuppgifter.

Vill du läsa mer om dataskyddsförordningen, GDPR, hänvisar jag till www.datainspektionen.se

Hjärtliga hälsningar

Laila Karlsson

Livsstil & Lavendel